జీవనా సంధ్య వృద్ధాశ్రమము ఖమ్మం సెల్ 9848156198     Jeevana Sandhya Old Age Home Khammam 9848156198